Bảng báo giá sơn bả

BẢNG BÁO GIÁ SƠN JUBYTEX
STT TÊN SẢN PHẲM ĐVT
(B/T/L)
K.lượng
(kg/l)
Đơn giá
(VNĐ)
I HỆ THỐNG SƠN LÓT NỘI THẤT
1 Sơn nội thất cao cấp JUBYTEX (trắng, màu) thùng 18l 624 400
lon 5l 184 800
2 Sơn nội thất siêu trắng JUBYTEX thùng 18l 903 300
lon 5l 238 000
3 Sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp JUBYTEX thùng 18l 1 183 000
lon 5l 329 000
4 Sơn bán bóng nội thất JUBYTEX thùng 18l 2 072 000
lon 5l 595 000
5 Sơn bóng nội thất cao cấp JUBYTEX 6 in 1 thùng 18l 2 772 000
lon 5l 826 000
lon 1l 168 000
II HỆ THỐNG SƠN NGOẠI THẤT
1 Sơn ngoại thất mịn cao cấp JUBYTEX thùng 18l 1 540 000
lon 5l 469 000
2 Sơn lót chống kiềm ngoại thất cao cấp JUBYTEX thùng 18l 1 764 000
lon 5l 504 000
3 Sơn bóng ngoại thất cao cấp JUBYTEX 7 in 1 thùng 18l 2 870 000
lon 5l 876 400
lon 1l 184 800
4 Sơn bóng bảo vệ không màu cao cấp JUBYTEX
(Trong nhà, ngoài trời)
thùng 18l 1 940 000
lon 4l 480 000
III HỆ THỐNG SƠN CHỐNG THẤM
Sơn chống thấm pha xi măng thùng 18l 1 900 000
lon 5l 526 400
IV HỆ THỐNG SƠN CHỐNG THẤM
1 Bột bả nội thất JUBYTEX bao 40kg 322 000
2 Bột bả ngoại thất JUBYTEX bao 40kg 376 000

Tin Liên Quan