Chính sách bảo hành


Tât cả các sản phẩm có chính sách bảo hành riêng,có  thời gian bảo hành khác nhau.

Khi bị lỗi sản phẩm hoặc sản phẩm không đúng cam kết của cửa hàng, quý khách có thể gửi sản phẩm cho cửa hàng để đổi mới