Mẫu Rèm Roman

Rèm Roman Kẹp

Vẫn là dòng rèm roman nhưng có sự cải tiến hoàn toàn khác, đó là rèm sẽ phằng các múi rèm hơn, tấm rèm nhìn đẹp mắt hơn


Bộ sưu tập những mẫu rèm roman kẹp thực tế lắp cho khách