Thông tin thanh toán


Để thanh toán, quý khách có thể chuyển khoản trực tiếp đến các ngân hàng:

VIETCOMBANK: 0851 0000 156 28 Chủ tài khoản : NGUYỄN VĂN HOÀNH

AGRIBANK: 0350 520 504 8537 Chủ tài khoản : NGUYỄN VĂN HOÀNH

VIETTINBANK: 103 006 085 484 Chủ tài khoản : NGUYỄN VĂN HOÀNH